Uppdrag att hantera statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter Diarienummer: I2022/00352

Publicerad

Regeringen ger Statens energimyndighet (Energimyndigheten) i uppdrag att hantera ansökningar om och utbetalningar av statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter, samt att samordna arbetet med informationsspridning och informera om kopplingar till andra stöd inom området.

Ladda ner:

Vidare ger regeringen länsstyrelserna i uppdrag att, utifrån sin roll som regionala samordnare av arbetet med energiomställningen och minskad klimatpåverkan, för inkomna ansökningar, bistå Energimyndigheten med en bedömning om av om projekt är strategiskt viktiga för att påskynda elektrifieringen av regionala tunga godstransporter.

Inom ramen för uppdraget ska Energimyndigheten:

  • Hantera ansökningar och lämna statligt stöd utifrån vad som följer av förordningen (2022:107) om statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter.
  • Främja samverkan, lärande och informationsspridning mellan regionala elektrifieringspiloterna som sökt och beviljats stöd i syfte att öka kunskapsspridningen om elektrifieringen av tunga transporter.
  • Informera potentiella sökanden om möjligheten att i viss omfattning inkludera aktiviteter för utveckling, test och demonstration samt kapacitetsuppbyggnad och kunskapsöverföring inom de regionala elektrifieringspiloterna, samt informera om synergier mellan dessa aktiviteter och utbyggnaden av infrastruktur.
  • Informera potentiella sökande om koppling till andra stöd för elektrifiering av tunga transporter.
  • Informera potentiella sökande om kommande ändringar i EU:s regler om stadsstöd som kan kommat att påverka stödets omfattning.

Energimyndigheten ska senast den 1 mars 2024 lämna en slutredovisning av hur uppdraget har genomförts till Regeringskansliet