Uppdrag att utreda förutsättningarna för att föra vissa fordon som drivs med el eller andra alternativa drivmedel med körkortsbehörigheten B Diarienummer: I2020/03231

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Transportstyrelsen att utreda förutsättningarna för och lämpligheten av att införa en möjlighet att, i fråga om fordon som drivs med el eller andra alternativa bränslen, tillåta att den som innehaft körkort med behörighet B i minst två år får framföra ett sådant fordon med en totalvikt som överstiger 3 500 kg – men inte 4 250 kg – för transport av gods
som körs utan släpvagn.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) så snart som möjligt, dock senast den 15 november 2021.