Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra en myndighetsanalys av Statens institutionsstyrelse Diarienummer: S2019/01921/FST

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att analysera verksamheten vid Statens institutionsstyrelse (SiS).

Ladda ner:

Statskontoret ska:

  • analysera hur Statens institutionsstyrelse fullgör sitt uppdrag,
  • analysera hur interna och externa faktorer påverkar myndighetens möjligheter att fullgöra sitt uppdrag, med fokus på faktorer som är särskilt viktiga för ett effektivt och rättssäkert genomförande av verksamheten,
  • analysera verksamhetens organisation och ledningens styrning och uppföljning av verksamheten,
  • analysera samverkan med andra aktörer som är relevanta för SiS förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag.

Behov av utveckling och förslag på åtgärder

Meningen med analysen är att identifiera vilka utvecklingsbehov myndigheten har och föreslå åtgärder som förstärker och utvecklar SiS förmåga.

Statens institutionsstyrelse ska hjälpa Statskontoret med underlag och information för analysen.

Statskontoret ska hålla Socialdepartementet informerat under det att uppdraget genomförs. Uppdraget redovisas till Socialdepartementet senast den 31 mars 2020.

Pressmeddelande