Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att stärka förutsättningarna för strategisk ledarskapsutveckling inom kommunalt finansierad vård och omsorg Diarienummer: S2019/04728/FST

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att ta fram ett underlag till nationella insatser för utveckling och samordning av ledarskapsfrågor inom kommunalt finansierad vård och omsorg. Myndigheten ska bland annat belysa förutsättningarna för ledarskap, tillgänglighet till ledarskapsutbildningar, möjliga samverkansarenor mellan olika aktörer samt behovet av kunskapsunderlag.

Ladda ner:

För att ta tillvara eventuella gemensamma kunskaper och erfarenheter ska Myndigheten för vård- och omsorgsanalys samråda särskilt med den nationella samordnaren för en hållbar kompetensförsörjning inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre.

Synpunkter ska hämtas in från berörda

Myndigheten ska hämta in synpunkter från berörda aktörer. Det kan vara Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Skolverket, Universitetskanslersämbetet, Arbetsförmedlingen och relevanta fackförbund och arbetsgivarorganisationer.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 24 februari 2021.