Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att utbetala förlikningslikvid Diarienummer: S2018/05831/FST

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Kammarkollegiet att betala ut förlikningslikvid om totalt 250 000 kronor till Familjeakademin AB/Active Parenting Sverige.

Ladda ner:

Den totala förlikningslikviden ska betalas ut senast den 20 december 2018.