Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Centrum för idrottsforskning att följa upp statens stöd till idrotten Diarienummer: Ku2019/02099/CSM

Publicerad

Gymnastik- och idrottshögskolan, Centrum för idrottsforskning (CIF) ska under 2020 genomföra en fördjupad analys av hur idrottsrörelsen kan arbeta för att förbättra sin styrning, öppenhet och demokratiska funktionssätt.

Ladda ner:

Analysen ska utgå ifrån de mål och syften staten har med sin bidragsgivning och särskilt intresset av en fri och självständig idrottsrörelse, byggd på ideellt engagemang, och som värnar om demokratisk utveckling, inkludering och delaktighet.