Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Barnombudsmannen att stärka och utveckla demokratiperspektivet på webbplatsen Mina rättigheter Diarienummer: Ku2020/00467/MD

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Barnombudsmannen att stärka och utveckla demokratiperspektivet på webbplatsen Mina rättigheter. Det befintliga innehållet på webbplatsen ska kompletteras med kunskap och vägledning kring hur barn och unga själva kan ta sina demokratiska rättigheter i bruk. Det nya innehållet på webbplatsen ska aktivt spridas och myndigheten ska även erbjuda metodstöd för personal i skolan, elevkårer, barn och unga.

Ladda ner:

Barnombudsmannen ska i uppdragets genomförande samverka med Kommittén Demokratin 100 år. En slutredovisning av uppdraget i form av en rapport om genomförda insatser och en ekonomisk redovisning ska lämnas till regeringen senast den 3 mars 2022.