Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att sprida material om stöd till deltagare i det demokratiska samtalet som utsätts för hot och hat Diarienummer: Ku2020/00364/MD

Publicerad

Regeringen ger Brottsoffermyndigheten i uppdrag att sprida det utbildnings- och informationsmaterial som myndigheten tagit fram för att stödja personer som utsätts för eller riskerar att utsättas för hot och hat i det offentliga samtalet. Uppdraget syftar till att öka kännedomen om och användningen av materialet, bland både utsatta och dem som stödjer utsatta.

Ladda ner: