Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag till Göteborgs universitet att ta fram en forskningsöversikt och genomföra ett forskarseminarium Diarienummer: U2020/00098/AI

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Göteborgs universitet att ta fram en forskningsöversikt och genomföra ett forskarseminarium om undervisning inom skolväsendet som kan motverka antisemitism och andra former av rasism. I uppdraget ska både nationell och internationell forskning beaktas. Forskarseminariet ska genomföras i samband med Malmös internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism, som äger rum den 26–27 oktober 2020.

Ladda ner:

Uppdraget ska genomföras i dialog med Forum för levande historia, Försvarshögskolan, Uppsala universitet, Malmö universitet och andra universitet och högskolor med relevant kompetens inom området.

Redovisning av användningen av medlen ska lämnas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 31 januari 2021.