Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Forum för levande historia att sprida pedagogiskt material som främjar elevers demokratiska förmågor och kunskaper om demokratin Diarienummer: Ku2020/00709/MD

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Forum för levande historia att utveckla och sprida pedagogiskt material för skolan som syftar till att göra demokratin mer motståndskraftig genom att förankra stödet för demokratin som styrelseskick och att stärka elevers kunskaper och förmågor för ett aktivt medborgarskap.

Ladda ner: