Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att informera om under vilka villkor vouchrar och liknande värdebevis kan omfattas av en ställd resegaranti Diarienummer: Fi2020/02119/KO

Publicerad

Regeringen har gett Kammarkollegiet i uppdrag att skyndsamt ta fram, tillgängliggöra och sprida information till paketresearrangörer och resenärer, som tydliggör om och under vilka omständigheter vouchrar och liknande värdebevis som avser paketresor och sammanlänkade researrangemang som erbjuds till resenärer omfattas av en ställd resegaranti.

Ladda ner:

Informationen ska även omfatta vilka möjligheter och risker det kan innebära att inneha sådana värdebevis jämfört med en fordran, om den researrangör som ställt ut värdebeviset blir insolvent.

Uppdraget ska genomföras i samråd med Konsumentverket.
Kammarkollegiet ska även inhämta information och synpunkter från
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen samt från andra berörda
myndigheter och organisationer.

Kammarkollegiet ska löpande hålla Regeringskansliet (Finansdepartementet) informerat om uppdragets genomförande. Kammarkollegiet ska senast den 31 augusti 2020 till regeringen (Finansdepartementet) redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit.