Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag om fördelning av bidrag till arbetslöshetskassorna Diarienummer: A2020/01183/A

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) att ta fram förslag till hur de medel som beräknats för bidraget ska fördelas mellan arbetslöshetskassorna för att ha så stor positiv påverkan på deras samlade handläggningstider som möjligt. IAF ska inhämta synpunkter från Sveriges a-kassor.

Ladda ner:

Regeringen föreslår i Vårändringsbudget för 2020 att anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd ökas med 7 542 000 000 kronor. Av detta beräknas 100 000 000 kronor avse ett tillfälligt bidrag till arbetslöshets­kassorna för att undvika långa handläggningstider och därmed tid utan ersättning för de som blivit arbetslösa.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 4 juni 2020.