Uppdrag att genomföra en satsning på naturnära jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden Diarienummer: N2020/01767/SMF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Skogsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning, Naturvårdsverket, länsstyrelserna och Arbetsförmedlingen att genomföra en satsning på naturnära jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Myndigheterna ska arbeta för enklare vägar till jobb och i samarbete verka för att tillvarata den jobbpotential som finns inom de gröna näringarna i hela landet.

Ladda ner: