Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Arbetsförmedlingen att betala ut bidrag till arbetslöshetskassor Diarienummer: A2020/01455/A

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att betala ut de belopp som anges i bilagan till de angivna arbetslöshetskassorna. Utgifterna ska belasta anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, anslagspost 2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd.

Ladda ner: