Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Myndigheten för tillgängliga medier att göra en översyn av taltidningsverksamheten Diarienummer: Ku2020/01533/MD

Publicerad

Regeringen har gett Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) i uppdrag att se över hur taltidningsverksamheten kan utvecklas och anpassas till användarnas behov av, och tillgång till, nyheter och samhällsinformation i ett modernt medielandskap.

Ladda ner:

MTM ska analysera förutsättningarna att bredda taltidningsverksamheten så att fler innehålls- och spridningsformer för nyheter och samhällsinformation kan inkluderas. Myndigheten ska särskilt analysera möjligheten att genom taltidningsanslaget ge stöd till utvecklingsprojekt och tillgängliggörande av fler nyhetsmedier, exempelvis region- och kommuntaltidningar.

De förslag som lämnas ska åtföljas av konsekvensbeskrivning, kostnadsanalys samt en redogörelse för behovet av eventuella författningsändringar.

MTM ska under arbetets gång samråda med Myndigheten för press, radio och tv, Post- och telestyrelsen, Myndigheten för delaktighet samt andra relevanta aktörer inklusive målgruppens intresseorganisationer.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2021.

 

Laddar...