Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att kartlägga och sammanställa kunskap om unga hbtq-personers levnadsvillkor

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att kartlägga och sammanställa kunskap om unga hbtq-personers levnadsvillkor.

Ladda ner:

Myndigheten får för uppdragets genomförande 2020 använda högst 500 000 kronor från utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., anslagsposten 7. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 november 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 mars 2021.

Myndigheten ska redovisa uppdraget samt lämna en ekonomisk redovisning av använda medel till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 juni 2022. En delredovisning ska även lämnas den 1 juni 2021. Redovisningarna ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. Den totala kostnaden för att genomföra uppdraget beräknas till 2 500 000 kronor.

Genväg