Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att driva en kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i fastighetsbildningsprocessen Diarienummer: Fi2020/03266/SPN

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Lantmäteriet att dels analysera digitaliseringens
effekter på fastighetsbildningsverksamheten, dels redovisa hur digitala
lösningar kan användas för att förstärka och utveckla informationsstödet
inom fastighetsbildningsprocessen.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den1 december 2020.