Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Delegationen mot segregation och Statistiska centralbyrån att utveckla ett rikstäckande index Diarienummer: A2020/01734/SV

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Delegationen mot segregation (Delmos) och Statistiska centralbyrån (SCB) att utveckla ett rikstäckande index som belyser hur olika områden förhåller sig till varandra avseende socioekonomisk status.

Ladda ner:

Myndigheterna ska utgå från den områdesindelning som SCB har tagit fram inom ramen för uppdraget att genomföra en rikstäckande områdesindelning för statistisk uppföljning av socioekonomiska förhållanden (Ku2018/01729/D, A2019/01024/IAS, A2020/00143/IAS och A2020/00949/IAS). Indexet ska baseras på relevanta statistiska indikatorer som vägs samman till ett sammanhållet index.

SCB ska inkludera indexet i databasen Registerdata för integration senast den 30 juni 2021.