Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Statistiska centralbyrån att uppdatera och utveckla databasen Registerdata för integration Diarienummer: A2020/01733/SV

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statistiska centralbyrån (SCB) att uppdatera och utveckla databasen Registerdata för integration.

Ladda ner:

Uppdraget omfattar följande delar:

  1. SCB ska uppdatera databasen Registerdata för integration med data för år 2019. SCB ska uppdatera samtliga indikatorer som finns i databasen idag. Uppdateringar av databasens indikatorer ska ske
    löpande allteftersom data blir tillgänglig för SCB.

  2. SCB ska föra en dialog med Delegationen mot segregation (Delmos) om ytterligare indikatorer som kan inkluderas i databasen för att skapa förbättrade förutsättningar för uppföljning av segregation.

  3. SCB ska utveckla redovisningen av statistik i databasen Registerdata för integration genom att integrera den områdesindelning SCB har tagit fram inom ramen för uppdraget att genomföra en rikstäckande områdesindelning för statistisk uppföljning av socioekonomiska förhållanden (Ku2018/01729/D, A2019/01024/IAS, A2020/00143/IAS och A2020/00949/IAS). Redovisning av statistik med den nya områdesindelningen ska ske för samtliga indikatorer i databasen där det är möjligt.

Samtliga delar av uppdraget ska vara genomförda senast den 30 juni 2021.