Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att ta fram en processmodell för rehabiliteringsinsatser för patienter med långvariga komplikationer efter covid-19 Diarienummer: S2020/06720/FS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att ta fram en modell för rehabilitering av patienter med långvariga komplikationer efter covid-19.

Ladda ner:

I arbetet ska Socialstyrelsen samråda med bland andra relevanta myndigheter.

Socialstyrelsen ska slutredovisa uppdraget till Socialdepartementet den 31 oktober 2021.