Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att ta fram stöd för god munhälsa för kvinnor och män med demenssjukdom Diarienummer: S2020/05411/SOF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att ta fram och sprida stöd för god munhälsa för kvinnor och män med demenssjukdom.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska samtala med Svenskt Demenscentrum samt kompetenscentrum inom området munhälsa för äldre. Myndigheten ska också ta hänsyn till pågående regeringsuppdrag att utveckla en webbaserad utbildning i munhälsa för vård- och omsorgspersonal.

Socialstyrelsen ska senast den 1 juni 2021 redovisa uppdraget till Socialdepartementet.