Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Ändring av uppdraget att utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering samt att analysera ägarförhållanden på hyresbostadsmarknaden

Publicerad

Ladda ner:

Med ändring av tidigare beslutat uppdrag om att utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering samt att analysera ägarförhållanden på hyresbostadsmarknaden (Fi2020/03080), förordnar regeringen att Boverket ska bistå Regeringskansliet (Finansdepartementet) vid utformningen av ett nytt stöd för energieffektiviserings- och renoveringsåtgärder i flerbostadshus.

Boverket ska vidare, i stället för vad som angavs i det ursprungliga beslutet, redovisa utvärderingen av det avvecklade stödet för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden till regeringen (Finansdepartementet) senast 30 oktober 2020 och övriga delar av uppdraget senast den 31 maj 2021.