Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att beskriva risker med bristande tillgänglighet och lämna förslag på tillsyn Diarienummer: S2020/07838

Publicerad

Regeringen ger Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att lämna förslag på hur myndigheten kan utveckla sin tillsyn utifrån de risker som bristande tillgänglighet i hälso- och sjukvården kan medföra för patientsäkerheten samt andra konsekvenser ur ett patientperspektiv. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 juni 2021.

Ladda ner: