Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att följa upp efterlevnaden av överenskommelser om större samlade exploateringar

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i
Stockholms län och Länsstyrelsen i Uppsala län (länsstyrelserna) att fr.o.m. den 1 januari 2021 följa upp de överenskommelser som ingåtts av samordnaren för större samlade exploateringar (N2017/07384).