Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att förbereda handläggning av ersättning för kompetensinsatser vid korttidsarbete Diarienummer: U2020/05111

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att vidta de förberedande åtgärder som krävs för att från och med 2021 vara handläggande myndighet för ersättning för kompetensinsatser vid korttidsarbete enligt det permanenta och öppna systemet för stöd vid korttidsarbete.

Ladda ner:

Tillväxtverket ska, med utgångspunkt i regeringens förslag och överväganden i budgetpropositionen för 2021 förbereda:

  • hantering av ersättningen i sin helhet, inklusive handläggningsprocesser för utbetalning samt beviljande, kontroll och återkrav av ersättning och
  • information för arbetsgivare och arbetstagare.

Myndigheten ska löpande informera Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet) om förberedelsearbetet.