Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att planera för en utbyggnad av elvägar Diarienummer: I2020/02590

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att inleda planering för en utbyggnad av elvägar längs det statliga vägnätet med det övergripande syftet att kraftigt minska utsläppen från tung vägtrafik så att klimatmålen och de transportpolitiska målen kan nås.

Ladda ner:

Uppdraget innebär att Trafikverket ska upprätta ett förslag till en plan för samhällsekonomiskt lönsam elektrifiering av delar av det statliga vägnätet fram till 2030 och med sikte på 2040. I planen ska även behovet av annan laddinfrastruktur för tunga fordon, som kan öka fordonens räckvidd ytterligare och därigenom samspela med elvägarna, och skapa en effektiv elektrifiering av det statliga vägnätet, beaktas.

Genvägar