Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att föreslå etablering av en funktion för operationell rymdlägesbild Diarienummer: U2020/06627

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Rymdstyrelsen att inkomma med förslag om hur en förmåga till operationell rymdlägesbild ska kunna etableras. Den operationella rymdlägesbilden ska kunna tillgodose det samlade nationella behovet.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas skriftligen till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 15 juni 2021. Rymdstyrelsen ska fortlöpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerat om uppdragets genomförande.

Kostnader som uppstår till följd av uppdraget ska rymmas inom beslutade
och beräknade ekonomiska ramar.