Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Kungl. biblioteket om nationella minoriteters bibliotek Diarienummer: Ku2020/02691

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Kungl. biblioteket att genomföra en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek som resursbibliotek för respektive språkgrupp och för landets kommuner.

Ladda ner: