Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Framställning om förlängd tid för uppdraget att kartlägga hot och risker för elektroniska kommunikationsnät samt föreslå lämpliga åtgärder för att reducera riskerna Diarienummer: I2021/00318

Publicerad

Med ändring av regeringens beslut den 10 september 2020 (I2020/02134) ska uppdraget att kartlägga de främsta hoten mot och riskerna för den svenska infrastrukturen för elektroniska kommunikationsnät samt att föreslå vilka strategiska, tekniska eller andra åtgärder som bör vidtas för att reducera identifierade risker redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 mars 2021.

Ladda ner: