Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att utreda ombyggnadsbegreppet i plan- och bygglagen

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Boverket att utreda om och på vilket sätt regleringen av ombyggnad kan förtydligas i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och anslutande författningar samt vid behov lämna författningsändringar med tillhörande kommentarer.

Ladda ner:

Boverket ska redovisa uppdraget till regeringen (Finansdepartementet) senast den 30 november 2021.