Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Centrum för idrottsforskning vid Gymnastik- och idrottshögskolan att följa upp statens stöd till idrotten Diarienummer: Ku2021/00248

Publicerad

Gymnastik- och idrottshögskolan, Centrum för idrottsforskning (CIF), ska under 2021 genomföra en fördjupad analys av förekomsten och behovet av ändamålsenliga anläggningar och utemiljöer för idrott och andra former av hälsofrämjande fysisk aktivitet. CIF ska under 2021 även genomföra en fördjupad analys av coronapandemins påverkan på idrottsrörelsen.

Ladda ner:

CIF ska lämna en samlad rapport om genomförd verksamhet under 2021 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 april 2022.