Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Statskontoret om att utvärdera uppföljningssystemet för den nationella ungdomspolitiken Diarienummer: Ku2021/00409

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att utvärdera uppföljningssystemet för den nationella ungdomspolitiken. Statskontoret ska analysera och bedöma om uppföljningssystemet ger relevant kunskap om utvecklingen av ungas levnadsvillkor och om uppföljningssystemet är tillfredsställande för att bedöma om det övergripande målet för ungdomspolitiken uppfylls.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 15 mars 2022.