Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Beslut om byggstarter Diarienummer: I2021/00793, I2020/02419, I2020/00977

Publicerad

Regeringen beslutar om byggstart för flera infrastrukturobjekt.

Ladda ner:

Regeringen beslutar att Trafikverket, utöver vad regeringen tidigare har beslutat, får byggstarta följande objekt år 2021–2023 (år 1–3):

− E22 Lösen–Jämjö
− E16 Borlänge–Djurås
− Rv 40 Nässjö–Eksjö
− E4/E20 Tomteboda–Bredäng, ITS
− Årstaberg–Flemingsberg, signalåtgärder optimering
− E18 Köping–Västjädra, kapacitetsbrister
− E45 Tösse–Åmål
− ERTMS, ScanMed etapp 1 inkl. Katrineholm–Åby (Korridor B)


Därtill beslutar regeringen att Trafikverket, utöver vad regeringen tidigare har beslutat, får förbereda följande objekt för byggstart år 2024–2026 (år 4– 6):

− Ostkustbanan, etapp Gävle-Kringlan, kapacitetshöjning
− E45 Rengsjön–Älvros
− Luleå hamn, kapacitetsåtgärd farled
− Rv 56 Sala–Heby, 2+1
− Godsstråket Hallsberg–Åsbro, dubbelspår