Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att koordinera Sveriges deltagande i ett nytt europeiskt Bauhaus

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Boverket att koordinera det svenska deltagandet i Europeiska kommissionens initiativ om ett nytt europeiskt Bauhaus (NEB) i syfte att stärka Sveriges bidrag till initiativet.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att sprida kunskap om initiativet till berörda aktörer, möjliggöra nordisk och nationell samordning samt lyfta fram ett antal goda exempel som svarar mot initiativets inriktning på hållbarhet, inkludering och estetik. Boverket ska löpande följa utvecklingen av NEB, vid behov bistå Regeringskansliet i dess arbete med anledning av initiativet och föreslå hur arbetet i Sverige kan fortsätta efter att uppdraget avslutats.