Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag att sprida strategin bakom Sluta skjut till fler orter i Sverige Diarienummer: Ju2021/03330

Publicerad

Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå), Polismyndigheten och Kriminalvården i uppdrag att i samverkan med ett antal frivilliga kommuner sprida strategin bakom Sluta skjut, Group Violence Intervention (GVI), till fler orter i Sverige.

Ladda ner:

GVI är en strategi som kräver ett nära samarbete mellan deltagande statliga myndigheter och kommuner. Strategin ska spridas till de frivilliga kommuner där myndigheterna bedömer det som mest lämpligt. Lärdomar och erfarenheter från försöksverksamheten med Sluta skjut i Malmö ska beaktas i genomförandet av uppdraget. Myndigheterna ska också säkerställa att arbetet utvärderas.

Genom riksdagens beslut om vårändringsbudgeten för 2021 har 6 miljoner kronor tillförts anslag 1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete som disponeras av Brå för att sprida GVI-strategin till fler orter i Sverige.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2022 föreslagit att det ska tillföras ytterligare 10 miljoner kronor 2022 och 12 miljoner kronor 2023.

En beskrivning av uppdragets genomförande under 2021 ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 maj 2022.

Laddar...