Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om kompetensförsörjning inom primärvården Diarienummer: S2021/06575

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med Nationella vårdkompetensrådet och i dialog med övriga berörda aktörer, ta fram förslag som syftar till att stärka medarbetarna och säkra den framtida kompetensförsörjningen inom primärvården.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska senast den 1 maj 2022 lämna en skriftlig delredovisning av arbetet med uppdraget till Socialdepartementet.

Socialstyrelsen ska senast den 30 november 2022 lämna en skriftlig slutredovisning av arbetet till Socialdepartementet.