Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Arbetsförmedlingen att betala ut bidrag till arbetslöshetskassor för att stärka kontrollarbetet Diarienummer: A2021/01842

Publicerad

I budgetpropositionen för 2021 har medel tillförts Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna för att, tillsammans med Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och en nyinrättad funktion på Ekonomistyrningsverket, stärka kontrollarbetet och motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen. Av dessa medel beräknas 10 000 000 kronor avse ett bidrag till arbetslöshetskassorna.

Ladda ner:

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har haft regeringens uppdrag att ta fram förslag till hur de medel som beräknats för bidraget ska fördelas mellan arbetslöshetskassorna.

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att till de i bilagan angivna arbetslöshetskassorna betala ut de belopp som där anges.