Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att utbetala medel till det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities Diarienummer: Fi2021/03191

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens Energimyndighet att utbetala högst 1,8 miljoner kronor för 2021 och beräknat 1,5 miljoner kronor för 2022 till det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.

Ladda ner:

Medlen ska möjliggöra för Viable Cities att, utifrån arbetet med
klimatkontrakt, utgöra ett stöd för nödvändigt innovationsarbete inom
hållbar stads- och samhällsutveckling för de kommuner som berörs dels av större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten, dels av det arbete som regeringens samordnare för samhällsomställning vid industrisatsningarna bedriver i dessa län (N2020/03132). Stödet syftar till att förbättra förutsättningarna för att samhällsomvandlingen i dessa kommuner resulterar i miljöer där människor vill leva och som är långsiktigt hållbara, såväl ekonomiskt som miljömässigt och socialt, vilket är avgörande för att attrahera den stora mängd arbetskraft som etableringarna och expansionerna kommer att behöva. Detta bedöms vara en viktig förutsättning för att främja näringslivsutvecklingen i regionen.