Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag att vidareutveckla det återfallsförebyggande arbetet Diarienummer: Ju2021/03732

Publicerad

Regeringen ger Kriminalvården i uppdrag att vidareutveckla sitt återfallsförebyggande arbete.

Ladda ner:

Myndigheten ska analysera hur arbetet i högre grad kan anpassas till samtliga dömdas olika behov och förutsättningar. Kriminalvården ska särskilt beakta unga dömdas behov.

Utifrån analysen ska Kriminalvården redogöra för hur de identifierade behoven kan omhändertas i verksamheten.

Kriminalvården ska lämna en delredovisning senast den 15 september 2022. Kriminalvården ska slutredovisa uppdraget senast den 15 september 2023.