Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag med anledning av takraset i Tarfalahallen, Kiruna kommun

Publicerad

Regeringen ger Boverket i uppdrag att undersöka vissa frågor med anledning av ett takras i Tarfalahallen i Kiruna kommun.

Ladda ner:

Myndigheten ska bl.a. analysera de samhällsekonomiska konsekvenserna av de åtgärder som Statens haverikommission (SHK) har föreslagit med anledning av takraset.

Boverket ska senast den 21 januari 2022 redovisa uppdraget till
Regeringskansliet (Finansdepartementet).