Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag att ansvara för språkcentrum för finska, jiddisch, meänkieli och romani chib Diarienummer: Ku2019/00160, Ku2019/00736, Ku2019/01708, Ku2021/02483

Publicerad

Regeringen ger Institutet för språk och folkminnen (Isof) i uppdrag att ansvara för språkcentrum för finska, jiddisch, meänkieli och romani chib under perioden 2022–2024.

Ladda ner:

Isof ska senast den 1 mars 2025 lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).