Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att vidta åtgärder för att utveckla samordningen, vägledningen och stödet avseende den offentliga kontrollen av kosttillskott Diarienummer: S2022/01263

Publicerad

Regeringen ger Livsmedelsverket i uppdrag att vidta åtgärder för att utveckla samordningen, vägledningen och stödet avseende den offentliga kontrollen av kosttillskott.

Ladda ner:

Livsmedelsverket har tidigare haft regeringens uppdrag att stärka kontrollen av kosttillskott bl.a. genom att arbeta för en effektiv kontroll av e-handel med livsmedel med särskilt fokus på kosttillskott samt att utreda och vid behov införa föreskrifter om maximivärden för vitaminer och mineraler i kosttillskott. 

Regeringen anser att det finns skäl att även fortsättningsvis vidta åtgärder för att skapa förutsättningar för ett utvecklat arbete avseende den offentliga kontrollen av kosttillskott.

Livsmedelsverket ska lämna en delredovisning av uppdraget till Socialdepartementet, med kopia till Näringsdepartementet senast den 1 juni 2022. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 juni 2025.