Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att följa upp anhörigperspektivet och stödet till anhöriga Diarienummer: S2022/02130

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att redovisa hur man skulle kunna utforma en kontinuerlig uppföljning av anhörigperspektivet inom hälso- och sjukvård samt omsorg.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska också redovisa hur man kontinuerligt ska kunna följa upp det stöd som kommuner och regioner erbjuder anhöriga. I uppdraget ska Socialstyrelsen samverka med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Socialstyrelsen redovisar uppdraget senast den 1 oktober 2023.