Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att ta fram stöd till kommunerna för ett mer individanpassat och likvärdigt stöd till anhöriga Diarienummer: S2022/02129

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att ta fram stöd till kommunhandläggare som utreder och beslutar om stöd i personers dagliga livsföring. Stödet ska vägleda om hur man – när man bedömer bistånd – ska synliggöra de anhörigas behov. Det ska också underlätta när man utformar individuella stödinsatser till den som är anhörig. Socialstyrelsen ska i uppdraget samverka med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Ladda ner:

Socialstyrelsen redovisar uppdraget till Regeringskansliet senast den 1 november 2023.