Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att sammanställa kunskap om och erfarenheter av individbaserad riskbedömning vid blodgivning Diarienummer: S2022/03248

Publicerad

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att sammanställa kunskap om och erfarenheter av individbaserad riskbedömning vid blodgivning. Folkhälsomyndigheten ska ta in och analysera underlag från länder både inom och utanför Europa. I analysen ingår att undersöka möjligheterna att överföra erfarenheter eller kunskap från andra länder till svenska förhållanden.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 maj 2023