Förlängd tid för uppdraget att analysera hur samebyarnas interna organisation, beslutsfattande och regler för medlemskap bör utformas Diarienummer: N2022/01442

Publicerad

Regeringen förlänger tiden för uppdraget till Sametinget att analysera hur samebyarnas interna organisation, beslutsfattande och regler för medlemskap bör utformas.

Ladda ner:

Sametinget ska i stället för vad som anges i regeringens beslut den 20 maj 2021 redovisa uppdraget senast den 31 augusti 2023.