Framställning om förlängd tid för uppdraget att analysera hur samebyarnas interna organisation, beslutsfattande och regler för medlemskap bör utformas Diarienummer: LI2023/02719

Publicerad

Regeringen förlänger tiden för uppdraget till Sametinget att analysera hur samebyarnas interna organisation, beslutsfattande och regler för medlemskap bör utformas.

Ladda ner:

Sametinget ska i stället för vad som anges i regeringens beslut den 1 september 2022 redovisa uppdraget senast den 27 november 2023.