Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att motverka ryktesspridning och desinformation om socialtjänsten Diarienummer: S2022/03244

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att löpande samtala med betydelsefulla civilsamhällesorganisationer, trossamfund och andra om socialtjänstens arbete med barn, unga och familjer. Meningen är att informera viktiga målgrupper för att motverka ryktesspridning och desinformation.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska bland annat:

  • ta fram förslag på åtgärder för att långsiktigt stärka tilliten till socialtjänsten bland barn, unga och familjer som behöver stöd och hjälp,
  • identifiera och stödja utvecklingen av verkningsfulla och hållbara arbetssätt som kan bidra till att skapa ökat förtroende för socialtjänsten,
  • undersöka och sammanställa vilken information som sprids om socialtjänstens bemötande av familjer med olika etnisk bakgrund, religion eller annan trosuppfattning,
  • uppmärksamma behovet av olika slags kulturkompetens inom socialtjänsten
  • via Utrikesdepartementet förmedla information till Sveriges utlandsmyndigheter och utländska beskickningar i Sverige om socialtjänstens uppdrag och ansvar.

Socialstyrelsen ska slutredovisa uppdraget senast den 10 december 2026.

Laddar...