Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Försvarsdepartementet

Uppdrag till Försvarsmakten om fortsatt stöd till Ukraina Diarienummer: Fö2022/00232

Publicerad

Regeringen ger Försvarsmakten i uppdrag att redovisa förslag på hur ett fortsatt stöd till Ukrainas försvar kan utformas på både kort och lång sikt.

Ladda ner:

Förslagen ska omfatta bland annat materiellt stöd och utbildningsstöd. Försvarsmakten ska beakta såväl sådan materiel som ingår i
krigsorganisationen, som materiel som har utgått ur den organisationen.

Av redovisningen ska framgå stödets omfattning, kostnader och när stödet kan lämnas samt en bedömning i fråga om de sekretess- och
säkerhetsskyddsaspekter som finns vid lämnande av stöd. Även påverkan på Försvarsmaktens operativa förmåga eller påverkan på myndighetens verksamhet i övrigt ska framgå. 

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Försvarets materielverk. 

Försvarsmakten ska senast den 25 oktober 2022 lämna en skriftlig
redovisning av uppdraget till Försvarsdepartementet.

Laddar...