Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Förlängd tid för uppdraget att genomföra en pilotstudie angående tillgänglighet till vissa antibiotika Diarienummer: S2018/03920

Publicerad

Regeringen förlänger tiden för uppdraget till Folkhälsomyndigheten att genomföra en pilotstudie angående tillgänglighet till vissa antibiotika (S2018/03920).

Ladda ner:

Folkhälsomyndigheten ska i stället lämna en delredovisning senast den 31 december 2022 och en slutredovisning senast den 31 maj 2023.

Bakgrund

Regeringen gav den 28 juni 2018 Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en pilotstudie angående tillgänglighet till vissa antibiotika. Inom ramen för uppdraget ska Folkhälsomyndigheten genomföra en pilotstudie för att utvärdera den modell för garanterad ersättning, som tagits fram för att säkerställa tillgänglighet till vissa antibiotika av särskilt medicinskt värde.

Enligt uppdraget ska en slutredovisning lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) den 31 december 2022. Folkhälsomyndigheten har begärt att få förlängd tid för slutredovisningen och anfört att den pågående covid-19-pandemin har påverkat möjligheten att samla in data och att en förlängning av uppdraget skulle ge möjlighet att samla in data för fler patienter.